Projekt „Spełniaj marzenia z Fantazją!”


Z przyjemnością informujemy, że FANTAZJA Edyta Romanowska uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Spełniaj marzenia z Fantazją!” nr RPPM.05.03.00-22-0017/18, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie warunków, które pozwolą co najmniej 13 kobietom opiekującym się dziećmi do lat 3 na kontynuację pracy bądź też na powrót lub podjęcie pracy przez kobiety, które ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3 są bezrobotne lub bierne zawodowo. Projekt skierowany jest do kobiet zamieszkałych na obszarze Gdańska, które mają problemy z powrotem na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Głównymi zadaniami merytorycznymi w projekcie są:

  • Przeprowadzenie prac przygotowawczych w lokalu, w celu przystosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci do lat 3.
  • Organizacja i bieżące funkcjonowanie ośrodka. Do bieżącego funkcjonowania żłobka zalicza się: przeprowadzenie rekrutacji personelu oraz dzieci na nowo utworzone miejsca opieki, prowadzenie codziennych prac ośrodka oraz organizowanie i przeprowadzanie dodatkowych zajęć, pozwalających na zrównoważony rozwój dzieci.

FANTAZJA Edyta Romanowska posiada pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu żłobka. Od XI 2012r. prowadzi Niepubliczny Żłobek „Fantazja”, zlokalizowany na terenie dzielnicy Jasień. W ramach niniejszego projektu w obecnie prowadzonej placówce liczba miejsc zostanie zwiększona o 13 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt będzie trwał 16 miesięcy (01.11.2018 – 29.02.2020, 4 miesiące prac przygotowawczych + 12 miesięcy bieżącego funkcjonowania żłobka), a 13 miejsc w żłobku zostanie utrzymanych co najmniej do 28.02.2022r. Projekt wpisuje się w lokalne i regionalne programy strategiczne.

Efektem realizacji niniejszego projektu będzie większa możliwość godzenia pracy z opieką nad dziećmi do lat 3 przez kobiety objęte projektem, dla których przełamana zostanie bariera uniemożliwiająca wejście lub powrót na rynek pracy.

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 318 641,14 zł.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Please publish modules in offcanvas position.