Grudzień 2020 - Plan pracy

Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

- Nauka zgodnego, wspólnego działania i współpracy z rówieśnikami.

- Zachęcanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych.

- Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie takie jak: robienie pociągu,

siedzenie w kole.

- Utrwalanie nawyków grzecznościowych.

Zabawy dydaktyczne:

- „Worek Świętego Mikołaja” – zabawa dydaktyczna: dzieci losują̨ z worka

rożne zabawki (klocki, misia, lalkę̨ , samochód, itp.) przyporządkowując je do

ich odpowiednika na rysunku.

- „Zimowa pogoda”– zapoznanie dzieci z ilustracjami przedstawiającymi

cechy charakterystyczne dla zimowej aury (śnieg, wiatr, bałwan).

- „Wirujące śnieżynki”- na rozłożonej chuście animacyjnej układamy śnieżynki

z bibuły i podrzucamy (mocno, lekko) i obserwujemy jak „pada śnieg”.

Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

- „Święty Mikołaj” –zapoznanie grupy z postacią i wyglądem na podstawie

obrazków. Oswajanie dzieci ze zbliżającą się wizytą Mikołaja w żłobku.

- „Zimowe ubrania” - zabawa dydaktyczna polegająca na zapoznaniu dzieci z

częściami garderoby, jakie zakładamy w zimie (ciepłe buty, czapka, szalik,

rękawiczki, ciepła kurtka).

Zajęcia manipulacyjno konstrukcyjne i plastyczne:

- Ćwiczenie umiejętności manipulacji specyficznej, koordynacji wzrokoworuchowej

i precyzyjnego kontrolowania ruchów.

Zajęcia umuzykalniające:

- Zabawy w kole, ruchowo-naśladowcze: „Bałwankowa rodzina”, „Chodźmy

na saneczki”, „Przyszła Zima biała”, „Sanna”.

- Ćwiczenia wyciszające przy piosence „Budujemy ciszę”.

- Słuchanie muzyki relaksacyjnej dla dzieci.

Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego:

- „Gimnastyka małego smyka”.

- Zabawy i gry skoczne, ćwiczenia gimnastyczne.

- Ruch przy muzyce.

Please publish modules in offcanvas position.