Styczeń 2021 - Plan pracy

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 Wpajanie nawyków grzecznościowych, higienicznych i porządkowych: m.in.rytuał powitania i pożegnania używając zwrotów „Dzień dobry”, „Do widzenia”, mycie rączek i buzi po posiłkach oraz po spacerze, porządkowanie zabawek

Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie butów, garderoby.

Indywidualne próby zgłaszania potrzeb fizjologicznych oraz próby samodzielnego korzystania z toalety

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

Doskonalenie nawyku wspólnej, zgodnej zabawy – zaangażowanie w zabawy grupowe,zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, prawidłowe i bezpieczne korzystanie z zabawek

Usprawnianie samoobsługi: wspomaganie nauki samodzielności w piciu z kubka, posługiwaniu się łyżką, widelcem

Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby opiekuna

Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw, adekwatnego reagowania na polecenia, wprowadzanie elementów współpracy, uczenie poszanowania pracy i własności innych.

 

 

 

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy i pojęć matematycznych:

 Czytanie bajek, opowiadań i wierszy o zróżnicowanej tematyce: „Śnieg”, „Zima”,”Ptasia rodzinka”, „Święto babci i dziadka” i inne. Rozwijanie mowy, wzbogacanie zasobu słów.

 

Ćwiczenia liczbowe: „Ptaszki w karmniku”,”Liczymy śnieżynki”, „Śniegowe wyliczanki”. Wprowadzenie pojęć: przed, na, obok, nad, za.

Ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie odgłosów ptaków.

Zabawy rozwijające analizę i syntezę wzrokową – „Jaki to ptak?”, „Ślady na śniegu”. Składanie w całość elementów obrazków zabawek, sprzętu sportowego.

Oglądanie obrazków (książek) – określanie różnic występujących między nimi.

„Czyja wstążka jest dłuższa?” – ćwiczenia w szeregowaniu przedmiotów od najkrótszego do najdłuższego.

,,Bitwa na śnieżki” - dzieci podzielone na dwie grupy stoją naprzeciwko siebie oddzielone lina, trzymają w ręku śnieżna kule (zwinięta gazetę). Na polecenie nauczyciela rzucają na pole przeciwnika.

„Babcia i dziadek” – rytmizowanie tekstu. „Babcia i dziadek zawsze mają czas. Babcia i dziadek kochają nas.” Wypowiadanie rymowanki w różnej intonacji i formie.

Zabawa „Zmieniamy się z wiekiem”. Stosowanie określeń: najmłodsza (najmłodszy), najstarsza (najstarszy), najmniej, najwięcej lat.

Dzień Babci i Dziadka – żłobkowa uroczystość.

„Powitania” – zabawa orientacyjo – porządkowa.

„Goście w karmniku” – ćwiczenia sylabiczne związane z nazwami ptaków: wróbel, sikorka, gołąb, ptaszek.

Sylabowe układanki – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

Zabawa „Kogo brakuje?” – rozwijanie spostrzegawczości.

Udział w zabawach i konkursach karnawałowych.

Zabawa z karnawałowym balonikiem – przypomnienie sobie takich określeń jak: duży – mały, lekki – ciężki, miękki – twardy. Próby samodzielnego znalezienia przez dzieci takich przedmiotów w najbliższym otoczeniu.

"Ptaki” – zabawa ruchowo-naśladowcza.

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaszki do domków !”.

„Spłoszone wróbelki” – zabawa rozwijająca szybką reakcję.

„Lata ptaszek” – ćwiczenia rytmiczne.

Zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej – „Ptaki”.

„Ptaszek na gałązce” – zabawa z elementami równowagi.

Spacery po okolicy – obserwowanie ptaków, ich śladów na śniegu.

„Płatki śniegu” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

„Zbieramy płatki śniegu” – ćwiczenia ruchowe rozwijające szybkość.

Ilusrowanie ruchem wierszy: „Śnieg”, „Zima”.

Zabawa rytmiczna „Pada śnieżek”.

„Jedziemy na sankach” – zabawa muzyczno-ruchowa.

Ćwiczenia z elementem skoku – „Skoki przez śnieżną zaspę”.

„Celuj śnieżką” – zabawa z elementem rzutu.

„Ptaszki na śniegu”- zabawa z elementem równowagi.

Zabawa ruchowa z inscenizacją wiersza pt: „Idą dzieci”.

„Babcia i dziadek” – inicjowanie tekstu ruchem.

Utrwalanie piosenek połączone z ruchem w kole i w parach. Zajęcia muzyczno-ruchowe związane ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka.

Zabawy bieżne: „Samochód dziadka”, „Dziadek łowi ryby”, „Jedziemy do babci i dziadka”.

„Pomagamy babci” – zabawa naśladowcza.

Zabawy orientacyjno-porządkowe: „Idzie babcia”, „Zabawa z babcią w chowanego”.

„Zabawy z babcią i dziadkiem” – ćwiczenia warg i języka.

„Zasypianie, przebudzanie” – rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy.

Zabawa z elementami równowagi – „Między szczeblami drabiny”.

Zabawa muzyczno – ruchowa – „Moje ciało” (głowa, ramiona, kolana, pięty).

„Odszukaj swoją parę” – zabawa orientacyjno – porządkowa.

„Toczymy śniegowe kule” – zabawa ruchowa z elementami toczenia.

Zabawa rozwijająca szybkość – „Zbieramy płatki śniegu”.

Please publish modules in offcanvas position.