Listopad 2020 - Plan pracy

Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

- Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych

- Dalsza nauka samodzielnego spożywania posiłków - pokazywanie i wspomaganie dziecka w samodzielnym korzystaniu ze sztućców i kubka - swobodne próby samodzielnego jedzenia i picia

- Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie

- Utrwalanie nawyków grzecznościowych

- Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy

- Zachęcanie do dzielenia się zabawkami i współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw przez podawanie innemu dziecku zabawki, wymienianie się zabawkami

- Nagradzanie pozytywnych zachowań podczas zabaw w grupie

- Nauka siadania w kole, próby prostych zabaw kołowych

Zabawy dydaktyczne:

„Orzechem do dziupli” - zabawa sprawnościowa: dzieci umieszczają orzechy w otworze zrobionym w pudełku/butelce

„Szybko-wolno” - odtwarzanie dzieciom piosenek o zróżnicowanym tempie, próby reagowania na sygnał „stop”

„Wiatr i liście”- Zabawa ruchowa przy piosence. Dzieci - listki poruszają się po sali a pomiędzy nimi dziecko- wiatr szeleszczące bibułami w rytm muzyki. Gdy muzyka cichnie dziecko - wiatr się nie rusza a listki opadają i siadają na podłodze

„Słońce świeci- deszcz pada”- zabawa ruchowa. Gdy opiekun pokaże szablon słońca dzieci wesoło biegają, a gdy szablon deszczu kucają pod ścianą

 

Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

- Wzbogacenie doznań zmysłowych, stymulowanie wielozmysłowego poznania świata poprzez zabawy z wykorzystaniem przedmiotów o zróżnicowanej fakturze ( papier, futerko, gąbka itp.).

- Ćwiczenia oddechowe : dmuchanie baniek mydlanych

- Wspólne słuchanie wiersza D. Gellner „Deszczowe podróże”

- Zapoznanie z rekwizytami potrzebnymi o tej porze roku – płaszcz, parasol, kalosze

- Nauka wskazywania odpowiedniego elementu - nauka kojarzenia nazwy z daną rzeczą

- Narodowe Święto Niepodległości – rozmowa z dziećmi na temat kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych Polski.

- Światowy Dzień Pluszowego Misia – pogadanka z dziećmi na temat szanowania zabawek

- Andrzejki – zapoznanie dzieci z tradycjami związanymi z wieczorem andrzejkowym poprzez uczestnictwo w zabawach i wróżbach.

 

Zajęcia manipulacyjno konstrukcyjne i plastyczne:

- Chwytanie zabawek, postukiwanie nimi o różne powierzchnie

- Wkładanie mniejszych przedmiotów w większe

- Ćwiczenie umiejętności manipulacji specyficznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i precyzyjnego kontrolowania ruchów poprzez zabawy klockami

- Układanie puzzli 2 elementowych – rozwijanie wyobraźni i myślenia oraz koordynacji ruchowej podczas doboru odpowiednich części układanki.

- Próby bazgrania kredkami po kartce papieru – Ćwiczenie koordynacji ruchowo - wzrokowej

- „Puszysty miś” - dzieci wyklejają kontur misia miękkimi materiałami

- Ozdabianie konturu jesiennej czapki

- Malowanie flagi Polski

- Wyklejanie konturu parasola, kaloszy

 

Zajęcia umuzykalniające:

- Zachęcanie dzieci do klaskania w rączki, poruszania się w takt muzyki podczas słuchania piosenek

- Zapoznanie z nową piosenką „Szedł listopad”

- Słuchanie muzyki relaksacyjnej dla dzieci.

- Słuchanie fragmentu utworu Vivaldiego „Jesień”. Dzieci otrzymują kolorowe wstążki i w trakcie słuchania utworu machają nimi tworząc własne improwizacje ruchowe.

 

Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego:

- Codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu - dowolne zabawy na tarasie

- Kulanie piłki w dowolnym kierunku

- Zabawa ruchowa „tunel”

- Gimnastyka małego smyka

Please publish modules in offcanvas position.